004-0745-775178

Protectia datelor

Firma noastra respectă caracterul privat şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane care vizitează acest site. În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private, firma are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

TIPUL DE DATE PE CARE LE COLECTAM

Tipurile de informații personale despre dvs. pe care le colectăm și pe care le procesăm includ:

– numele și informațiile de contact (de exemplu, adresa de e-mail sau numărul de telefon);
-detaliile de facturare și alte informații aferente facturării daca este cazul;
-detaliile privind informațiile de afaceri, cum ar fi informațiile furnizate în cursul relației contractuale sau cele furnizate de dvs. în mod voluntar;
-identificatori persistenți, cum ar fi un număr de client sau alte informații deținute într-un modul cookie sau într-o adresă IP și alte informații asemănătoare care ajută la îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate.
-Pentru orice alte detalii referitoare la protectia datelor ne puteti contacta la nr. de telefon +4 0745 775 178 sau transmite un email la adresa office[at]pensiunea-maria-cluj.ro

DREPTURILE DUMNEAVOASTRA

Dreptul de a retrage consimțământul. În cazul în care Sanagria SRL colectează și/sau procesează date pe baza consimțământului dvs., aveți dreptul să retrageți în orice moment acest consimțământ. În plus, aveți dreptul:
-să solicitați rectificarea datelor incorecte sau incomplete;
-să solicitați ștergerea sau eliminarea datelor dvs. personale;
-să impuneți restricții privind procesarea datelor dvs. personale; și
-să aveți obiecții privind procesarea datelor dvs. personale bazată pe alte motive decât pe consimțământul dvs. explicit.
Dacă considerați că am încălcat dreptul dvs. de confidențialitate prin utilizarea necorespunzătoare a datelor dvs. personale și nu a reușit să remedieze cu promptitudine această încălcare în urma primirii solicitării dvs. de remediere, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

SECURITATEA INFORMAȚIILOR DVS. PERSONALE

Ne angajam să protejam informațiile pe care ni le furnizați. Suntem responsabili pentru securitatea informațiilor și a sistemelor și ne străduim să ne respectăm în orice moment obligațiile. Sanagria SRL va acorda o atenție deosebită menținerii securității datelor dvs. personale și prevenirii accesului neautorizat la acestea prin folosirea tehnologiilor adecvate și a sistemelor de securitate interne. Informațiile dvs. sunt protejate prin controale menite să minimizeze pierderile sau daunele cauzate de accidente, neglijență sau acțiuni deliberate.

PERIOADA DE PĂSTRARE A INFORMAȚIILOR

Cu excepția cazului în care legislația aplicabilă prevede altfel, ne străduiește să păstreze datele dvs. personale numai atâta timp cât este necesar pentru îndeplinirea de scopurilor menționate mai sus. După perioada de păstrare a datelor, vom distruge sau vom șterge informațiile personale sau le vom anonimiza, astfel încât acestea să nu mai poată fi folosite pentru identificarea dvs. Dacă în viitor intenționăm să procesăm datele dvs. personale într-un alt scop decât cel pentru care au fost colectate, vă vom notifica despre acest scop și vă vom oferi orice alte informații relevante.

Firma noastra se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor personale furnizate de dumneavoastră prin intermediul site-ului asa cum prevăd dispoziţiile Legii 677/2001 cu modificările ulterioare privind protecţia datelor personale.

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.